Lid worden?
Vul dan de onderstaande gegevens in en klik op aanmelden!

Wanneer je lid wilt worden van Slow, is het verplicht om een sportkaart te hebben. Deze kun je aanvragen bij het RSC voor €134 per jaar. Als je in het bezit bent van een sportkaart, dan bedragen de kosten voor het lidmaatschap bij Slow slechts €49,50 . Hiermee kun je het gehele jaar meedoen aan de hierboven genoemde activiteiten.

Je sportkaartnummer is zo lang je student bent hetzelfde als je studentnummer.

Maximale capaciteit

Aangezien Slow in de afgelopen jaren erg gegroeid is, is voor het eerste semester van collegejaar 2022-2023 een maximale ledencapaciteit vastgesteld (625 volledige leden). Dit is bedoeld om de kwaliteit van trainingen, tossavonden en activiteiten te kunnen waarborgen. Er is dus een kans dat ons maximale ledenaantal bereikt wordt. Mocht dit het geval zijn dan zul je op volgorde van inschrijving op de wachtlijst komen. Aan het begin van het 2e semester zal een nieuw instroommoment komen (inclusief tweede InSlowductieperiode) waarbij nieuwe leden ingeschreven zullen worden. De maximale capaciteit na het eerste semester zal nader bepaald worden aan de hand van de drukt van het eerste semester.

  • Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan N.S.L.T.C. Slow om van zijn/haar bovengenoemde rekening bedragen af te schrijven voor de jaarlijkse contributie (€ 49,50).
  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
  • Gelijk aan studentnummer voor HAN en RU
  • (Nodig voor de KNLTB pas. Zonder pasfoto kan je niet meedoen aan de competitie)