Lidmaatschap

Ledenstop

Maximale capaciteit

Slow is de afgelopen jaren erg gegroeid. Daarom is er een maximale ledencapaciteit vastgesteld (625 volledige leden). Dit is bedoeld om de kwaliteit van trainingen, tossavonden en activiteiten te kunnen waarborgen. Er is dus een kans dat ons maximale ledenaantal bereikt wordt. Mocht dit het geval zijn dan zul je op volgorde van inschrijving op de wachtlijst komen. Er zijn twee instroommomenten in het jaar. De eerste is in september en de tweede in februari (inclusief een InSlowductiedag) waarbij nieuwe leden ingeschreven zullen worden.

Voor mensen die lid willen worden van de A-selectie is er voorrang bij inschrijven.

Lidmaatschap

Onze vereniging is aangesloten bij de K.N.L.T.B. en organiseert onder andere Toss-avonden, prestatieve en recreatieve toernooien, neemt deel aan de diverse competities, verzorgt trainingen, organiseert de clubkampioenschappen enzovoorts.

Naast een tennisvereniging is N.S.L.T.C. Slow ook een studentenvereniging. Daarom worden er ook activiteiten buiten de tennisbanen om georganiseerd. Ieder jaar zorgen verschillende commissies ervoor dat onze leden zich geen moment hoeven te vervelen.

Kosten

De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie voor het seizoen 2023-2024 bedraagt: € 49,50 (daarnaast is een geldige sportkaart verplicht).

Kosten standaard lidmaatschap: € 49,50
Kosten reünistenlidmaatschap: € 44,50
Kosten begunstiger (normaal): € 20,00
Kosten begunstiger (Club van 50): € 50,00

Inschrijven kan via het aanmeldformulier.

Reünistenlidmaatschap

Ben je dit jaar niet van plan om je sportkaart te verlengen, maar wil je toch bij Slow betrokken blijven? Er is dan ook de mogelijkheid om betrokken en actief te blijven bij Slow, zonder dat je in het bezit hoeft te zijn van een sportkaart van het Radboud Sportcentrum. Dit is mogelijk door ‘reünistlid’ te worden. Je ontvangt dan een KNLTB pasje en kunt aan alle activiteiten van Slow, waarbij geen sportkaart vereist is, deelnemen*. Je kunt dus ook deelnemen aan de competitie**. Daarnaast ontvang je alle SlowMotions. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 44,50***.

* Je mag dus niet deelnemen aan toss-avonden en andere activiteiten op het sportcentrum (RSC), maar wel aan activiteiten als bowlen, ledenweekend, etc.

** Reguliere leden hebben voorrang op reünistleden bij deelname aan de Voor- en Najaarscompetitie. Voor meer informatie zie de Flowchart onder het kopje competitie → voorjaarscompetitie.

*** De contributie voor een reünist bedraagt nu € 44,50.

Sinds vorig jaar is er ook de mogelijkheid om de vereniging te steunen met een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage heeft een minimale hoogte van 20 euro. Bijzondere ’begunstigers’, te noemen reünisten, niet zijnde ‘reünistleden’, zijn zij die ten minste een jaar lid geweest zijn van de vereniging en zich bereid hebben verklaard de vereniging te steunen door aanmelding voor één van de volgende categorieën:

a. 20 (twintig) euro; Contactgegevens worden bewaard in het reünistenregister. Reünisten hebben recht op een Slowmotion. Jaarlijks zal er minimaal één activiteit worden georganiseerd ten behoeve van de bijzondere ‘begunstigers’.

b. 50 (vijftig) euro; Contactgegevens worden bewaard in het reünistenregister. Reünisten hebben recht op een Slowmotion en benoeming in de ‘Club van 50’. Gratis deelname aan een onderdeel van de Slow Open, voor zover in overeenstemming met het toernooireglement. Jaarlijks zal er minimaal één activiteit worden georganiseerd ten behoeve van de bijzondere ‘begunstigers’.

Mocht je reünist dan wel reünistlid willen worden dan kun je dit doorgeven per brief of mail (info@slowtennis.nl) met je gegevens (naam, adres, telefoonnummer, bondsnummer etc).

Beëindigen lidmaatschap

Uitschrijven bij Slow moet vóór 1 oktober gebeuren via het uitschrijfformulier op de website. Indien er niet vóór 1 oktober wordt afgemeld, dient men het contributiebedrag van het volgende kalenderjaar te betalen.

Ledenstop

Maximale capaciteit

Slow is de afgelopen jaren erg gegroeid. Daarom is er een maximale ledencapaciteit vastgesteld (625 volledige leden). Dit is bedoeld om de kwaliteit van trainingen, tossavonden en activiteiten te kunnen waarborgen. Er is dus een kans dat ons maximale ledenaantal bereikt wordt. Mocht dit het geval zijn dan zul je op volgorde van inschrijving op de wachtlijst komen. Er zijn twee instroommomenten in het jaar. De eerste is in september en de tweede in februari (inclusief een InSlowductiedag) waarbij nieuwe leden ingeschreven zullen worden.

Voor mensen die lid willen worden van de A-selectie is er voorrang bij inschrijven.

Lidmaatschap

Onze vereniging is aangesloten bij de K.N.L.T.B. en organiseert onder andere Toss-avonden, prestatieve en recreatieve toernooien, neemt deel aan de diverse competities, verzorgt trainingen, organiseert de clubkampioenschappen enzovoorts.

Naast een tennisvereniging is N.S.L.T.C. Slow ook een studentenvereniging. Daarom worden er ook activiteiten buiten de tennisbanen om georganiseerd. Ieder jaar zorgen verschillende commissies ervoor dat onze leden zich geen moment hoeven te vervelen.

Kosten

De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie voor het seizoen 2023-2024 bedraagt: € 49,50 (daarnaast is een geldige sportkaart verplicht).

Kosten standaard lidmaatschap: € 49,50
Kosten reünistenlidmaatschap: € 44,50
Kosten begunstiger (normaal): € 20,00
Kosten begunstiger (Club van 50): € 50,00

Inschrijven kan via het aanmeldformulier.

Reünistenlidmaatschap

Ben je dit jaar niet van plan om je sportkaart te verlengen, maar wil je toch bij Slow betrokken blijven? Er is dan ook de mogelijkheid om betrokken en actief te blijven bij Slow, zonder dat je in het bezit hoeft te zijn van een sportkaart van het Radboud Sportcentrum. Dit is mogelijk door ‘reünistlid’ te worden. Je ontvangt dan een KNLTB pasje en kunt aan alle activiteiten van Slow, waarbij geen sportkaart vereist is, deelnemen*. Je kunt dus ook deelnemen aan de competitie**. Daarnaast ontvang je alle SlowMotions. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 44,50***.

* Je mag dus niet deelnemen aan toss-avonden en andere activiteiten op het sportcentrum (RSC), maar wel aan activiteiten als bowlen, ledenweekend, etc.

** Reguliere leden hebben voorrang op reünistleden bij deelname aan de Voor- en Najaarscompetitie. Voor meer informatie zie de Flowchart onder het kopje competitie → voorjaarscompetitie.

*** De contributie voor een reünist bedraagt nu € 44,50.

Sinds vorig jaar is er ook de mogelijkheid om de vereniging te steunen met een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage heeft een minimale hoogte van 20 euro. Bijzondere ’begunstigers’, te noemen reünisten, niet zijnde ‘reünistleden’, zijn zij die ten minste een jaar lid geweest zijn van de vereniging en zich bereid hebben verklaard de vereniging te steunen door aanmelding voor één van de volgende categorieën:

a. 20 (twintig) euro; Contactgegevens worden bewaard in het reünistenregister. Reünisten hebben recht op een Slowmotion. Jaarlijks zal er minimaal één activiteit worden georganiseerd ten behoeve van de bijzondere ‘begunstigers’.

b. 50 (vijftig) euro; Contactgegevens worden bewaard in het reünistenregister. Reünisten hebben recht op een Slowmotion en benoeming in de ‘Club van 50’. Gratis deelname aan een onderdeel van de Slow Open, voor zover in overeenstemming met het toernooireglement. Jaarlijks zal er minimaal één activiteit worden georganiseerd ten behoeve van de bijzondere ‘begunstigers’.

Mocht je reünist dan wel reünistlid willen worden dan kun je dit doorgeven per brief of mail (info@slowtennis.nl) met je gegevens (naam, adres, telefoonnummer, bondsnummer etc).

Beëindigen lidmaatschap

Uitschrijven bij Slow moet vóór 1 oktober gebeuren via het uitschrijfformulier op de website. Indien er niet vóór 1 oktober wordt afgemeld, dient men het contributiebedrag van het volgende kalenderjaar te betalen.